informatie

 

Van alles en nog wat over Muziek met Jonge Kinderen

(Een “groeiende” pagina)

De muziekinstrumentjes die we gebruiken - en dat zijn er aardig wat - zijn afgestemd op de mogelijkheden en het niveau van de kinderen. Maar muziekeducatie gaat niet alleen om het spelen op muziekinstrumentjes, het gaat ook om het ontwikkelen van de muzikale mogelijkheden van het lijf. Muziek maken doe je met je lijf. Dus hoe dat lijf in beweging wordt gezet is van belang. In de lessen wordt er rekening gehouden met een afwisseling tussen zitten, staan en lopen. Beweging is muziek of veel beter nog: Muziek is Beweging. Maak maar eens muziek zonder te bewegen. Het hele lijf komt aan bod. Het belangrijkste instrument hebben we altijd bij ons: de stem. Zingen, stemvorming, is de basis.

Gert Biesta, lid van de Onderwijsraad en voorzitter commissie leerling centraal: “Het centraal stellen van de leerling is een goed didactisch idee, maar wordt problematisch als dit het organiserend principe van het onderwijs wordt.”

Heel vaak komt de vraag of er hetzelfde wordt aangeboden in een volgende cursus. Het antwoord: voor een gedeelte wel ja en voor een groot gedeelte niet. Er wordt altijd rekening gehouden met kinderen die al eerder een cursus of cursussen gevolgd hebben. Herhaling is altijd prettig. Het zorgt voor herkenning en oefening. Nieuwe activiteiten - nieuwe liedjes en of materiaal - zorgen voor hernieuwde interesse en vooruitgang.

Een belangrijk onderdeel van de lessen is het ‘samen doen’. Rekening houden met de ander. Muziek is een kunstvorm waarin er in het samenspel een duidelijke eenheid wordt gevraagd.

Groei van het groepsgevoel is een belangrijk punt op de muzikaal pedagogische agenda. Groepsgevoel houdt niet in dat er een opgelegde uniformiteit is. Wel dat er een stimulans is om mee te doen binnen de eigen mogelijkheden. Rekening houden met elkaar betekent ook, heel erg praktische gesproken, dat als iemand het nodig heeft om een rondje te rennen de rest er niet vanzelfsprekend achteraan hoeft te gaan “want zij/hij doet het ook”. Accepteren dat er verschillende dingen binnen de groep kunnen gebeuren.