voorschoolse muziekeducatie                  preschool music education

Voorschoolse muziekeducatie wil muzikaal-artistieke nieuwsgierigheid en vorming creëren. Door af te stemmen op de mogelijkheden van de kinderen kunnen zij muzikale basisvaardigheden verwerven.

Preschool music education aims to awaken musical artistic curiosity and expansion by offering appropriate music education according to their own level of possibilities to acquire basic musical skills.

kunstzinnig, samen, muzikale vorming  & spel

De kinderen uitnodigen tot meedoen, uitgaande van hun eigen mogelijkheden. Op die manier verwerven ze muzikale vaardigheden. 

Van nieuwsgierigheid naar meedoen naar muzikale vorming. 

De bedoeling is om de aanwezige muzikaliteit van jonge kinderen uit te breiden door middel van pedagogisch onderbouwd muzikaal spel in de groep. 

​

In cursussen van 10 lessen vormen speciale liedjes het  uitgangspunt voor allerlei muziek-activiteiten die aansluiten bij de beleving van het jonge kind.  Liedjes die mee naar huis kunnen worden genomen om ook thuis te zingen.

Kunstencentrum Woerden

To invite the children to participate. From curiosity to participation to musical skills.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK