Compositie

Een mooi uitgangspunt voor componeren is “het verzamelen en in de tijd zetten van geluiden en klanken door middel van notatie teneinde een uitvoerder het verhaal van de componist duidelijk te maken, zodat deze het kan communiceren naar de luisteraar” (Rumondor). De lessen zullen bestaan uit compositie- en muziektheorie opdrachten, analyses van composities uit verschillende stromingen en uiteraard als belangrijkste het bespreken van je eigen werken.  Het doel van de lessen is je vaardigheden te laten verwerven om je muzikale verhaal te vertellen. Hiervoor gaan we ons verdiepen in o.a. harmonieleer, vormleer en solfège. Maar ook muziek-notatie: hoe schrijf je je noten nu zo op dat anderen kunnen lezen wat jij bedoeld hebt. En instrumentatie: kennis van de (on)mogelijkheden van de gangbare muziekinstrumenten in de klassieke muziek.

Om serieus een begin te maken met componeren is het noodzakelijk dat je al redelijk noten kan lezen en een instrument bespeelt. Het is ook mogelijk om met  computer programma’s te werken.    

    

Pianoles

Het doel van de pianolessen is om je vaardigheden op het instrument te laten verwerven zodat je uiteindelijk zelfstandig die stukken kan spelen die je mooi vind.

Techniek is een belangrijk onderdeel van de lessen. Zonder goede techniek wordt de mogelijkheid tot uitdrukking en expressie enorm beperkt. Muziektheorie, met name harmonieleer, maakt onderdeel uit van de lessen. Weten wat je speelt geeft meer begrip van de muziek en meer speelplezier.

Componeren aan de piano behoort ook tot de mogelijkheden, van klassiek tot hedendaags.  

Iedere leeftijd is geschikt om met pianoles te beginnen.    

Muziektheorie

Het doel van de muziektheorielessen is om je algemene muzikale vaardigheden te laten verwerven zodat je muziek-theoretische en muzikaal-praktische inzicht vergroot. Vaardigheden die ook dienstbaar zijn aan het bespelen van een instrument.

Iedere leeftijd is welkom. Zowel privéles als groepsles is mogelijk.